Når klimaet skaper sprang

Varm tid er årets ord 2018. På sommeren hadde forskerne formet det. De hadde oppdaget såkalte “tipping points” i klimaendringer. Igjen og igjen var det faser i jordens historie, da klimaet forandret seg fra en stat til en annen – som om noen ville vende en bryter. Dette kan skje igjen med dagens globale oppvarming.

Forskere advarer om ny “varm sesong”

 Selv litt videre oppvarming kan starte en stein som fører til en mye varmere jord. Klimaforskere argumenterer for tiden i et bidrag til diskusjonen i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS. Jorden kan bli en “hothouse”, en hotbed, forskerne advarer. Selv om alle fester seg til Paris klimaavtale ville ikke ausgeschlosssen at jorden blir varmere på lang sikt med om lag fire til fem grader Celsius og havnivå stiger med 10 til 60 fot, skriver Potsdam Institute for Climate Impact Research, hvorav noen forskere har samskrevet på artikkelen. De baserer sine beslutninger på en erkjennelse av at det finnes såkalte World Climate tipping elementer – hovedpunkter som går fra en tilstand til en annen når visse terskler overskrides. Men hva betyr det?

 Eksempel Grønland

Når sommeren er varm på Grønland smelter en masse is. Store mengder ferskvann og deretter inn i Nord-Atlanteren og bland med saltvannet. Blandingen kan da være så lav salt, blir Golfstrømmen sirkulasjonen svekket – som er et resultat av en studie ved forskning Geomar. Forskerne ser dette som en bekreftelse på at klimaendringer kan føre til en svekkelse av Golfstrømmen i total langsiktig. Og Golfstrømmen er en av de viktigste regionene i det globale klimaet – de såkalte “tipping elementer”.Fordi klimaet på jorden ikke alltid forandrer seg sakte og gradvis. I jordens historie var det alltid raske endringer med voldelige globale temperatursprengninger. Klimatologer sier: Dette kan gjentas.

 Årlige gjennomsnittstemperaturer under frysepunktet

 Senere blir borekjernene undersøkt i laboratoriene til GFZ. Sammen med andre kjerner og med analyse av treringer og andre klimagallerier, vises følgende bilde:For 12.900 år siden opplevde Vest-Europa en temperaturfall. Tidligere hersket i dette landet om sommeren tolerabel 17 grader i gjennomsnitt. Men innen noen få tiår falt gjennomsnittstemperaturen i juli til 13 grader. På årsbasis gikk temperaturene under frysing. Graner og bjørkene døde, gress og busker spredte seg.

Massive miljøforandringer

 “Younger Dryas” er bare denne korte fasen mellom 12 900 og 11 600. Deres navn stammer fra det latinske navnet på den hvite sølvworten. Denne buskeanlegget tåler kalde temperaturer og var utbredt på den tiden.Endringene som reflekteres i sedimentene var store. Selv innen 80 år – i dag et menneskeliv – har miljøet forandret seg massivt. “Og selv da har mennesker levd!” Brauer peker ut.Men etter 1300 år steg temperaturen igjen raskt, begynnelsen av dagens varme periode, som begynte sivilisasjon: jordbruk, bosetninger, komplekse samfunn.

PRESSEKONTAKT

PM-International Norge AS
Inger Sverresson

Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, bygn 121
N-2821 Gjøvik

Website: https://www.pm-international.com/no/
E-Mail : service@pm-international.no
Telefon: +47 62 35 70 70