Bruk av regnvann: få for miljøet og lommeboken din

Regnvannshøsting i huset og hagen blir stadig mer attraktiv. Klimaendringene sikrer at regnet kommer med oss mer og mer uregelmessig. Noen ganger er det tørt i lang tid. Deretter kommer en stor regnhendelse. Dette fremgår også av de stigende kostnadene for drikkevannsproduksjon og bruk av kloakk. Forsiktig og økonomisk bruk av vann og bruk av regnvann er derfor verdige tiltak.

Enkle tiltak inkluderer å spare vann og bruke regnregn

Det første trinnet er å redusere vannforbruket gjennom endringer i forbruksvaner (for eksempel dusjing i stedet for bading), samt installering av vannbesparende beslag (for eksempel to-trinns toalettcisterner, kraner i kraner og dusjhoder). Spesielt sparer du penger her for oppvarming av varmt vann. Vanning av hagen fra lett å installere regnfat er verdt i cent og euro: Dette reduserer forbruket av vann fra springen og dermed budsjettelementet “Gebyr for drikke og avløpsvann”.

Regnvann bruk i hjemmet er ikke verdt i alle fall

Som et annet trinn kan det være nyttig å bruke regnvann fra innsamlingsanlegg. Når man ser på kostnadseffektivitet, i tillegg til kostnadene for den foreskrevne profesjonelle og standardmonterte installasjonen, er utgifter til drift og regelmessig vedlikehold også av interesse. For hagevann, rengjøring, toalettspyling og til og med for vaskemaskinen er det alltid alltid vannkvaliteten fra et godt konstruert og vedlikeholdt oppsamlingssystem for regnvann. Dette er vist sammen med studier fra Berlin, Bremen og Hamburg. Kostnaden ved et slikt system er bare verdt hvis du enten brukte mye vann eller planlegger installasjonen av ditt eget regnvannsoppsamlingssystem når du bygger et hus.For dusjer og kraner må bare drikkevann brukes.

Regnvannsinfiltrasjon er verdt

Avhengig av regionen faller årsmedlemmen mellom halv og mer enn en kubikkmeter nedbør per kvadratmeter. Så langt har regnvannet vanligvis passert ubrukt direkte inn i kloakkene. I statlige bygningsforskrifter er det imidlertid en økende etterspørsel etter regnvann å bli suget inn i eiendommen når det gjelder nye bygninger dersom substratet er egnet.Et alternativ til dette er direkte bruk av regnvann for den ovenfor beskrevne bruken og infiltreringen av bare overskytende vann (planteoverløp). I tillegg sparer kloakkanlegget passende mengder regnvann, ofte med en positiv effekt på rensevnen til renseanlegget. Hvem lar regnvannet sippe, betaler mindre avgifter for drenering av eiendommen. Nærmere informasjon kan fås fra kommunens miljø- eller anleggsdepartement.

 

PRESSEKONTAKT

PM-International Norge AS
Inger Sverresson

Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, bygn 121
N-2821 Gjøvik

Website: https://www.pm-international.com/no/
E-Mail : service@pm-international.no
Telefon: +47 62 35 70 70